dinsdag 17 januari 2012

Interview: Het werkveld in beeld

In maart 2011 heeft DOK 3 met lef! haar deuren geopend. DOK 3 bied uitkomst voor jongeren die een dubbele diagnose hebben en normaal gesproken tussen wal en schip vallen. Mike van Wissing, afdelingsmanager DOk 3 verteld:

DOK 3 is een uniek project, het is een samenwerkings verband tussen het Poortje jeugdinrichtingen, Drievers Dale en Verslavingszorg Noord Nederland. Binnen de muren van het Poortje locatie Wilster, is dit project gestart. Het houdt in dat vier groepen, twee lvb groepen, een groep voor verslavingsproblematiek en een groep voor jongeren met psychiatrische problematiek samenwerken met 1 doel : de juiste zorg bieden aan jongeren met een dubbele diagnose. Voorheen werden jongeren met een dubbele diagnose van instelling naar instelling geplaatst en moesten zij, en hun ouders de zorg volgen. Binnen DOK 3 werkt dit andersom, de zorg volgt de jongeren, om zo beter en effectiever te kunnen behandelen.
Uniek is vooral het gegeven dat lvb in combinatie met een verslaving voorheen nog een wazig gebied was wat betreft behandeling, hierin zijn wij de eerste. Dit in combinatie met het bieden van de gesloten zorg, waarvan veiligheid een expertisie is, maakt dat het project 
DOK 3 met lef! genoemd is. Want lef was er wel voor nodig om met zo iets nieuws aan de slag te gaan. Binnen het Poortje was er al langer het idee om een jeugdeiland te maken, door wat druk van uit de regering die meer samenwerking tussen verschillende instelling wenst zijn we met een versnelling van start kunnen gaan.

De vier groepen van DOK 3 zijn gevestigd in 1 unit. Het zijn dus letterlijk buren van elkaar. Dit maakt dat de expertise op de gebieden van gesloten zorg, lvb en verslavingszorg gemakkelijk gedeeld kunnen worden. We leren ontzettend veel van elkaar, elke dinsdag vind er een overleg plaats met de behandel coördinatoren waarbij de individuele jongeren besproken worden en hun behandelen plannen bijgesteld kunnen worden, wat ook een eventuele doorstroom naar een andere groep kan betekenen. Naast de expertise op de verschillende gebieden brengt DOK 3 nog meer moois mee voor de instelling. Zo wordt er nu naast het sociaal competentie model en Equip ook met Libermann en de doelengroep gewerkt en zijn er nu creatief therapeuten, pschycho-motorische therapeuten, systeem therapeuten,  verslavingsartsen en een kinder- en jeugdpsychiater in dienst.

Medio 2012 wordt het project geëvalueerd waarbij de effectiviteit bekeken zal worden. De verwachtingen zijn positief, we merken dat we veel beter bij de jongeren en hun problematieken kunnen aansluiten, dat er vraag is na dit soort samenwerkingsverbanden merken we aan de wachtlijst die jammer genoeg nu al ontstaat. Aan de ene kant is dit een positief gegeven, aan de andere kant is het jammer omdat je jongeren in de kou moet laten staat. Zowel  voor jongeren als voor volwassenen  die een dubbele diagnose hebben is er op het gebied van zorg en behandeling nog steeds te weinig aanbod, en worden ze dikwijls van instelling naar instelling gestuurd, dit is een schreinend gegeven, aangezien de doelgroep alleen maar groter wordt. Ik verwacht iniedergeval dat we door gaan met DOK 3 en wie weet kunnen we in de toekomst uitbreiden om nog meer jongeren de zorgt te bieden die zij echt nodig hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten